KLOKA ORD

Litteraturen, särskilt den klassiska, är rik på kloka ord. Stigfinnaren samlar på dem som betyder något för honom och lägger till en del egna. Där söker han sedan efter sin egen personlighet.

 

Canetti, Elias:

Tillfälliga impulser, som människor oväntat får, ger dem deras inriktning för livet.

Vetenskap och sanning var för honom identiska begrepp, Man närmade sig sanningen i samma mån som man isolerade sig från människorna

Den härskande principen i kosmos är blindheten.

Vad jag inte förnimmer, existerar inte.

För naturkatastrofer är inget land i världen skyddat.

En hallucination lever så länge man inte bekämpar den.

Vetenskapen har befriat oss från övertro och tro.

Grunden för allt sant vetande är tvivlet.

Av egen fattigdom blir vi troende.

 

Finnare, Stig:

Jag gör det jag gör för att jag är den jag är och jag är den jag är för att jag gör det jag gör.

Tillvaron saknar mening. Men det gör ingenting. Jag ska ändå dö.

De viktigaste orden: Jag ser dig.
De näst viktigaste orden: Jag älskar dig och jag tar tacksamt emot din kärlek.

Människorna rör sig hellre i moderna köpcentrum än ute i naturen, ty de räds att möta sig själva.

Man måste ibland avstå från livets njutningar för att kunna njuta av livet.

Där viljan saknas finns inga lösningar.

 

Indian:

Jorden tillhör inte människan, människan tillhör jorden.

 

Murphys lag:

Det som kan gå åt helvete kommer förr eller senare att göra det.

 

Okänd:

Med små steg förverkligar man sin dröm.

Frestare är en stor fiende till oss människor, men vi måste nog erkänna att vi skulle tråkas till döds utan honom.

von Schultz, Charlotta

En sann vinnarskalle övervinner utmattning och smärta. Det är motivationen som är bränslet.

 

Wretman, Tore:

Bästa sättet att bli av med kilona är att lämna dem på tallriken.